Bestuur ?>

Bestuur

Natuurlijk is Scouting Dirk Duyvel als vrijwilligersorganisatie georganiseerd in een formele organisatiestructuur. Hierdoor waarborgen we de kwaliteit en continuïteit van de groep. Sinds 2009 is onze groep officieel een ‘groepsvereniging’. Het groepsbestuur bestuurt deze groepsvereniging en bestaat uit een:

  • Groepsvoorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Groepsbegeleider

Daarnaast heeft onze groep een stichting, die het gebouw en de financiën beheert. Ook deze stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit minimaal zeven leden, waaronder in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. De meerderheid van het bestuur bestaat uit leden van de groepsvereniging. Het stichtingsbestuur heeft officieel alleen een beheerstaak en vergadert het minimaal twee keer per jaar.

Scouting Dirk Duyvel houdt één maal per zes weken een groepsraad. Deze vergadering kan worden bijgewoond door alle leiding/leden en bestuursleden van de groep of stichting en de adviseurs. Tijdens deze vergadering worden belangrijke zaken voor de speltakken en de vereniging besproken, beleidsbesluiten genomen en nieuwe leiding gekozen en/of benoemd. Voorafgaand aan de groepsraad wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) een voorbespreking gehouden over de agenda van de komende groepsraad door de bestuurders van de groepsvereniging en de stichting en verder is er een teamleiders overleg om in kleine kring belangrijke punten voor de speltakken te bespreken.

Duidelijk is dat Scouting Dirk Duyvel voor iedereen die wil nieuwe uitdagingen biedt. Op deze website is hier meer over te lezen. Maar het is ook zeker zo leuk om op een zaterdag tijdens een van de opkomsten eens langs te komen, of neem eens contact op!