Onze groep ?>

Onze groep

Geschiedenis

Scouting Dirk Duyvel is opgericht in 1987 als een fusie tussen Koalpa en Scouting Huiswaard. De groep werd daarbij vernoemd naar een oude scoutinggroep, die in de jaren ’60 een clubgebouw had aan de Zandersloot in Alkmaar. Dit oude Dirk Duyvel was weer vernoemd naar een van de aanvoerders van de Geuzen tijdens het beleg van Alkmaar in de tachtigjarige oorlog. Naar meer informatie over deze Dirk Duyvel en over de oude groep aan het Zandersloot zijn we nog op zoek.


De groep

Scouting Dirk Duyvel is een van de twee scoutinggroepen in Alkmaar Noord (de ander is Graaf Daron). De groep heeft een kleine honderd leden, verdeeld over de verschillende speltakken. Daarmee passen we maar net in ons clubgebouw aan het Krielenzand. Sommige speltakken hebben daarom ook een wachtlijst. Naast de jeugdleden heeft de groep circa 15 leidinggevenden, een bestuur en een actieve groep ouders die helpen met het onderhoud van het gebouw, het vervoer naar kampen en weekenden, koken op kamp, limonade verzorgen bij de avondvierdaagse of collecteren bij de jaarlijkse Jantje Beton collecte. Er is iedere zaterdag wel iets te doen op of rond het gebouw. Wilt u zich ook inzetten voor de groep van uw kind, informeer dan eens bij de leiding.

Leiding

De meeste leiding bij Scouting Dirk Duyvel is zelf ooit als jeugdlid bij de groep begonnen. Vanaf hun zeventiende gaan jeugdleden rondkijken bij de verschillende speltakken. Als ze gekozen hebben, volgen ze een cursus van Scouting Nederland, waarna ze officieel als leiding aan de slag gaan. Voor de zomerkampen volgen de meesten nog een aparte kampcursus, waarin uitgelegd wordt hoe je op een verantwoorde manier een week met +-20 kinderen plezier kunt hebben. Het meeste leert de leiding echter van andere leiding. Ieder leidingteam staat onder leiding van een wat ouder en meer ervaren teamleider, die ervoor zorgt dat de leiding zich blijft ontwikkelen totdat ze zelf de taak van teamleider op zich kunnen nemen. Bij Scouting Dirk Duyvel is uw kind dan ook in goede handen.

Ontwikkeling en saamhorigheid

Een van de belangrijkste doelstellingen van scouting is kinderen leren zelfstandig te worden. Ieder kind maakt binnen de groep een ontwikkeling door, waarbij het steeds meer verantwoordelijkheid leert nemen. Bij de scouts hebben ze hiervoor een systeem met patrouilleleiders en assistent-patrouilleleiders, maar ook bij de esta’s leren kinderen al dat ze op de kleintjes moeten letten. De meeste programma’s worden door de jeugdleden zelf gemaakt en uitgevoerd, waarbij de leiding meer begeleiding is. Zo groeien jongeren in hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Tegelijkertijd leren ze dat je altijd in een groep moet werken om iets voor elkaar te krijgen en dat iedereen die bij de groep hoort er ook echt bij hoort, ongeacht je mogelijkheden of interesses. Bij Scouting Dirk Duyvel is plaats voor ieder kind.


Lidmaatschap

Ieder kind dat lid wil worden van Scouting Dirk Duyvel mag drie opkomsten komen kijken. Na deze drie opkomsten wordt hij of zij ingeschreven bij de groep. Eens in het jaar worden alle nieuwe leden geïnstalleerd. Meestal vindt deze plechtigheid plaats in november. Bij de installatie krijgen kinderen de officiële badges op hun uniform en beloven ze symbolisch ‘hun best te doen een goede scout te zijn, iedereen te helpen waar ze kunnen en zich te houden aan de scoutingwet.’ Het lidmaatschap van de groep kost 22,50 euro per kwartaal. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan weekenden en zomerkamp, deze verschillen per speltak. Ieder jeugdlid wordt geacht elke week in compleet uniform (blouse en das) te verschijnen. De leiding van de speltak waar uw kind bij komt kan u hier meer over vertellen.

Alkmaarpas

Is het voor u lastig om de contributie te betalen?
Misschien komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning. Hebt u een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm? Dan zijn er voor u een aantal regelingen waarmee u de contributie kunt betalen:

AlkmaarPas ‘Kinderen doen mee’
– € 100,- aan tickets voor kinderen van 4 t/m 17 jaar;
– De tickets kunnen worden gebruikt om de contributie van een sport- of cultuurvereniging te betalen.

AlkmaarPas ‘Jouw eigen voordeel’
– € 80,- aan tickets vanaf 12 jaar;
– De tickets kunnen onder andere worden gebruikt om de contributie van een vereniging te betalen.

Inwoners van Alkmaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben deze
regelingen automatisch thuis gestuurd gekregen. Mocht u het niet hebben ontvangen maar
valt u wel onder deze norm, dan kunt u deze aanvragen. Een formulier is te vinden op
www.alkmaarpas.nl en bij de bibliotheek.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Stichting Promotie Alkmaar
Lieke Danenberg of Larissa Terlaak
Groot Nieuwland 10
1811 ET Alkmaar
(072) 511 22 54
lieke@alkmaarprachtstad.nl of larissa@alkmaarprachtstad.nl