Onze visie ?>

Onze visie

Scouting Dirk Duyvel is met recht een groep voor jong en oud.

Binnen de groep is voldoende ruimte en inspiratie om iedereen die actief wil zijn een eigen plaatsje te geven. Kinderen worden naar leeftijdsgroep ingedeeld en krijgen een spelprogramma aangeboden dat afgestemd is op hun belevings- en interesse wereld. Binnen de speltakken is er ruimte voor persoonlijke groei.
Speltak: bevers, welpen en scouts.

Waar jonge kinderen sterk geleid worden, krijgen oudere jongeren juist steeds meer zelfstandigheid en ligt de nadruk niet meer op het leiden, maar juist op het begeleiden en coachen. Door deze begeleide vrijheid krijgen ze de ruimte om zich te ontplooien en zelf initiatief te nemen in een vertrouwde omgeving.
Speltak: rowans en sherpa’s.

In de groei naar hun zelfstandigheid krijgen de jong volwassenen behoefte aan meer verantwoordelijkheid. Ook dit word aangeboden, enerzijds door de ruimte te bieden om deze groep zelfstandig actief te laten zijn en anderzijds door ze te betrekken in het begeleiden van de jongeren.
Speltak: stam.

Wanneer er gekozen wordt om leiding te gaan geven, worden ze opgenomen in leiding team van een speltak naar keuze. Binnen dit leiding team wordt aandacht besteed aan het omgaan met kinderen, het voorbereiden en uitvoeren van de spelprogramma’s en het samenwerken binnen het team.

Naarmate je als leiding meer ervaring krijgt binnen het team krijg je ook steeds meer verantwoording totdat je in staat bent zelf een team te leiden als teamleider. Als teamleider overleg je met de andere teams en de groepsvoorzitter wekelijks over de gang van zaken en toekomstig beleid.

Ook nadat je na jaren uitgekeken bent bij het leiden van jongeren, kun je je op een andere manier inzetten binnen de groep. Er zijn vele mogelijkheden, Scouting Dirk Duyvel kent de volgende vaste functies:

  • Materiaal beheer
  • Gebouw beheer
  • Groepsbegeleider
  • Communicatie
  • Verhuur

Naast de vaste functies zijn er ook projectmatige taken zoals:

  • Opzetten van grote evenementen als groepsweekend, Jota, paasstukjesactie etc.
  • Ondersteunen in het voorbereiden van thema programma’s of rollenspel bij de bevers en welpen
  • Ondersteuning bij kampen, als kookstaf of voor het programma

Meeste van deze functies en taken geven ook oud leden, ouders en andere vrijwilligers de mogelijkheid om hun spaarzame vrije tijd flexibel in te zetten binnen een uitdagende vereniging.